Om echt te kunnen leven moet je weten waar je vandaan komt.
(uit De vertrouweling van Hélène Grémillon, p.237)

Mijn overgrootvader Frederik Efraïm da Costa was radja van Amahusu, een plaatsje op het eiland Ambon. Mijn vader groeide op in Batavia (het huidige Jakarta), waar hij de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Na de verschrikkingen van de bersiap-periode vertrok hij naar Nederland, waar hij zo Hollands mogelijk leefde. Hij trouwde een blonde verpleegster, werkte bij Philips en had nauwelijks contact met zijn familie. Zijn twee dochters vertelde hij weinig over zijn Indonesische roots.
Vlak voor zijn dood in 1995 schreef hij ons drie brieven. Door deze brieven en een indringend gesprek leerde ik mijn vader op een nieuwe manier kennen, maar de resterende tijd was te kort en vele vragen bleven onbeantwoord.
Momenteel doe ik research naar mijn Indonesische voorouders. Over hen gaat mijn volgende boek.
S C H R I J F S T E R